ჟურნალი "ახალი ივერია"

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი "ახალი ივერია"

https://www.akhaliiveria.ge/